<h1>TĘCZA - Psychoedukacja i terapie</h1>, Twoja przeglądarka nie obsługuje tej animacji Flash.

Ustawienia rodzinne wg B. Hellingera

Ustawienia rodzinne wg B. Hellingera

"Uzdrawianie najgłębszego lęku".

    3 grudnia 2017

( od 10 - 18 z przerwą obiadową min. 1 godz.)

Wyjątkowy warsztat, na którym oprócz indywidualnych ustawień, wszyscy uczestnicy będą mieli możliwość poprzez ćwiczenia w parach doświadczyć:
*  konfrontacji  z tym co niesie ze sobą Prawdziwa Miłość dla każdego indywidualnie , jakie budzi reakcje;
*  jak zharmonizować mądrość uczuć z mądrością umysłu;
* odnaleźć klucz do uwolnienienia blokad przed darami Życia.

Miłość jest najpotężniejszym Sprzymierzeńcem w życiu. Napełnia nas radością , entuzjazmem, dodaje skrzydeł do realizacji marzeń, celów.
Miłość ma też potężną moc demaskowania iluzji i akceptowania Życia w przeróżnych jego przejawach. Może nas konfrontować również z naszymi lękami i cieniami, ale kiedy przejdziemy te próby i zintegrujemy to co budziło w nas lęk, obdarza nas hojnie potęgą łagodnej mocy i spełnienia w każdej dziedzinie życia.

Serdecznie zapraszam na ten piękny warsztat, który da wszystkim uczestnikom okazję stanięcia po stronie Miłości i doświadczenia jej darów namacalnie.

Prowadzenie: Katarzyna Smolińska - socjolog, somatoterapetka,doradca rodzinny i seksuologiczny; w zakresie ustawień systemowych odbyła szkolenia u Berta Hellingera, Marii Senftleben-Gudrich, Wilfrieda de Pholipa, Ilse Kutschery, Aime Hoffbecka, Gerharda Walpera, Joy Manne, Mileny Karlińskiej i Andrzeja Nehrebeckiego.

"...ciało najlepiej i bezpośrednio wyraża potrzeby duszy. Gdy potrzeby duszy są ignorowane, wtedy .Z pozoru bez powodu pojawiają się symptomy. Ciało jest naszym naczyniem, jest wszystkim co mamy."

cyt. z książki Ilse Kutschery "Nie wiem co mi jest".

Inwestycja : praca własna 300 zł

udział w roli reprezemtanta 150 zł

Zapisy : kasiasm@tlen.pl, 502 440 475.

Metoda ustawień systemowych wg Berta Hellingera jest niezwykła w swojej skuteczności i głebi. Umożliwia odnalezienie przyczyny i rozwiązania chronicznych i uporczywych problemów, takich jak: ciężkie choroby somatyczne i psychosomatyczne, wypadki, niepowodzenia, uzależnienia,problemy w związkach partnerskich, w relacjach z dziećmi,rodzicami, rodzeństwem oraz problemów w doświadczaniu sukcesu, powodzenia i spełnienia w życiu. Przebieg ustawień pozwala zobaczyć jak wiele chorób i niepowodzeń jest związanych z nieuświadomioną lojalnością wobec wcześniejszych pokoleń naszego rodu.  Poprzez odwołanie się do wiedzy zawartej w "polu energetycznym rodu", odnaleziony zostaje właściwy, uzdrawiający dla klienta i jego bliskich porządek, w którym przywrócona zostaje miłość i szacunek.  Metoda Berta Hellingera często jest nazywana ultrakrótkoterminową, w której już  jednorazowe przywrócenie harmonii w systemie, inicjuje proces głębokich zmian uzdrawiających w życiu klienta i jego rodziny rozwijający się nawet kilka lat. Ale pewne zmiany pojawiają się już w dniach zaraz po ustawieniu.

Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość nie tylko ustawienia własnego systemu rodzinnego, ale także doświadczania uzdrawiającego fenomenu "pola wiedzącego", zwanego też polem morfogenetycznym, z pozycji reprezentanta lub obserwatora.

  Wstecz
Czwartek, 23 listopada 2017 | admin